Qinjian Pan, Ikkei Shikano, Kelli Hoover, Tong-Xian Liu, Gary W. Felton